Informatie omtrent Pedagogisch beleid en werkplan.

Kwaliteit en beleidsplan Moviekids de Oscars

Coachingsplan  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach

Interne Klachtenregeling 2023

Bij Moviekids de Oscars staat uw kind bovenaan als het om veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit gaat. Om dit te waarborgen zijn wij van Moviekids de Oscars aangesloten bij:

 

 risicomonitor lvak   kovab

MovieKids de Oscars 2013 - 2021. Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld door: KC Media