Beleidsplan veiligheid en gezondheid

 

Bij Moviekids de Oscars staat uw kind bovenaan als het om veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit gaat. Om dit te waarborgen zijn wij van Moviekids de Oscars aangesloten bij:

 

risicomonitorlvakkovab

Informatie omtrent Pedagogisch beleid en werkplan.

Kwaliteit en beleidsplan Moviekids de Oscars

Pedagogischwerkplan MovieKids de Oscars

Coachingsplan  

Bij Moviekids de Oscars staat uw kind bovenaan als het om veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit gaat. Om dit te waarborgen zijn wij van Moviekids de Oscars aangesloten bij:

 

 risicomonitor lvak   kovab

MovieKids de Oscars 2013. Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld door: KC Media