Kindagverblijf - Spelenderwijs leren

 

Spelenderwijs leren

Kindagverblijf - Ruimte om te spelen

 

Ruimte om te spelen

Kindagverblijf - Eten doen wij gezond

 

Eten doen wij gezond

Welkom op de website van Kinderopvang Moviekids de Oscars   - Almere Filmwijk

Bij kinderopvang Moviekids de Oscars besteden wij veel aandacht aan warmte, veiligheid en geborgenheid, waardoor uw kind zich snel bij ons thuis zal voelen. Door individuele aandacht ontstaat er een liefdevolle band en veilige hechting met uw kind.

Dagelijks bieden wij , na schooltijd, diverse activiteiten , die aansluiten op het niveau van de kinderen. Op de groepen krijgen de kinderen veel ruimte om onder het toeziend oog van de pedagogisch medewerkers individueel of in groepsverband met elkaar te spelen.

Kinderopvang en onze pedagogische medewerkers

De naschoolse opvang is een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Onze pedagogisch medewerkers zijn daarom niet alleen geschoold pedagogisch medewerker, maar daarnaast krijgen zij een verdieping van hun kennis om onze kinderen goed op te kunnen vangen. Maar op de eerste plaats staan onze kinderen centraal in onze Opvang . Om die reden vinden wij daarom ook de stem van onze kinderen zeer belangrijk en door middel van een heuse kinderraad laten zij zich horen. Mede daarom hebben ook de oudere kinderen het op onze opvang super naar hun zin. Zij geven aan waar hun behoeften liggen in de vrijetijdsbesteding en wij geven daar, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, gehoor aan.

Flexibele Kinderopvang 

Moviekids de Oscars is een VNSO (Voor- en Naschoolse kinderopvang) die helemaal is ingespeeld op flexibele vakantieopvang. Of uw kind 1 dag per jaar of elke vakantie bij ons komt, u betaalt de opvang die u nodig heeft. Ook digitaal gaan wij, Kinderopvang Moviekids de Oscars, met onze tijd mee. Zo kunt u alle informatie die u nodig heeft terugvinden op onze website. Net zo enthousiast geworden als wij? Graag nodigen wij u en uw kind(eren) uit voor een rondleiding in onze Opvang, onder het genot van een  een glasje  limonade vertellen wij u uitgebreid over onze vetgave VNSO.

Onze missie is een VNSO aan te bieden waar de kinderen, ouders en medewerkers trots op zijn en die zoveel mogelijk kinderen het plezier geeft om buiten de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

Wilt u graag kennis maken en komen kijken in ons kinderopvang?

U kunt ons dagelijks gedurende de openingstijden bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding door ons kinderopvang. Kinderopvang MovieKids de Oscars is gevestigd aan de Jacques Tatilaan 75 in de Filmwijk Almere. 
Uiteraard staat het ook vrij om vragen te stellen aan de op dat moment aanwezige pedagogische medewerkers.

Graag tot dan!

MovieKids de Oscars 2013 - 2021. Alle rechten voorbehouden
Ontwikkeld door: KC Media